Saltar al contingut principal

Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona

Codi: 05 03 20PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de natalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de part. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament per possibilitar l'anàlisi de la natalitat, la fecunditat i la planificació de l'embaràs.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, característiques socials i demogràfiques de la mare i del part

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, municipi de Barcelona, àrees bàsiques de salut

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050320

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.