Saltar al contingut principal

Estadística de violència masclista detectada al sistema sanitari públic de Catalunya

Codi: 05 03 23PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Institut Català de les Dones

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.400 €

Ressenya: Obtenció i tractament estadístic de dades provinents del Sistema Integral d'Informació Sanitària (SIIS) per tal de posar en coneixement als professionals implicats que lluiten per l'erradicació de la violència masclista en qualsevol de les seves formes, així com per dotar de visibilitat un problema de salut pública per prendre conscienciació, tant per part dels poders públics com de la ciutadania.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, tipus de violència, grup d'edat, nivell socioeconòmic

Desagregació territorial dels resultats: regions sanitàries, Àrea de Gestió Sanitària (AGA), Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050323

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.