Saltar al contingut principal

Estadística sobre declaracions d'impacte ambiental

Codi: 06 02 09PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Ponència Ambiental

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre declaracions d'impacte ambiental emeses pel Departament a partir del tractament estadístic d'informació de caràcter administratiu disponible.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: declaracions d'impacte ambiental

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

  • Aprofitament de dades administratives
    • Declaracions d'impacte ambiental resoltes per la DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural
    • Declaracions d'impacte ambiental aprovades per la Ponència Ambiental

Variables principals: nombre de declaracions, localització, tipus

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060209

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.