Saltar al contingut principal

Índex de contaminació atmosfèrica

Codi: 06 02 11PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció de l'Índex català de qualitat de l'aire (ICQA) per disposar d'un indicador quantitatiu i qualitatiu que permeti fer un seguiment de la qualitat de l'aire a Catalunya, tant per punts de mesurament com per zones de qualitat de l'aire.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: qualitat de l'aire

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: qualitat de l'aire

Desagregació territorial dels resultats: punts de mesurament i zones de qualitat de l'aire

Període de referència: continu

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: continu

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060211

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.