Saltar al contingut principal

Estadística de repoblacions forestals

Codi: 06 02 15PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Centre de la Propietat Forestal, Conselh Generau d'Aran

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Explotació de la informació de les repoblacions forestals.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, difusió.

Informant: Administració pública, empresa pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'expedients, hectàrees repoblades

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060215

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.