Saltar al contingut principal

Compte de fluxos de materials

Codi: 06 02 18PAAE: 2019Tipus: nova

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, operador de transport públic

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: extracció domèstica, importacions, exportacions, output domèstic processat, input directe de materials, consum domèstic de materials, productivitat material

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2000-2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/060218

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019