Saltar al contingut principal

Estadística de l'habitatge de lloguer social

Codi: 06 05 06PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 05. Habitatges, edificis i locals

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Cost directe estimat: 3.954 €

Ressenya: Explotació dels registres administratius dels habitatges llogats a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, tant per al programa de cessió com per al programa de mediació.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: habitatges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'habitatges llogats a través de les borses de mediació, a preus per sota del mercat lliure

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/060506

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.