Saltar al contingut principal

Classificació catalana d'educació 2019

Codi: 07 00 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 07. Metodologia i normalització

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Cost directe estimat: 5.880 €

Ressenya: Completar l'oficialització de la nova Classificació catalana d'educació 2019 (CCED 2019) derivada de la Classificació internacional normalitzada d'educació 2011 (CINE 2011) d'àmbit internacional i de la Classificació nacional d'educació 2014 (CNED-2014) d'àmbit estatal. Suport tècnic a la implementació de la Classificació catalana d'educació 2019 en les actuacions estadístiques a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/070002

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.