Saltar al contingut principal

Formació i perfeccionament professional en estadística

Codi: 07 00 04PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 07. Metodologia i normalització

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, organismes especialitzats, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Cost directe estimat: 35.450 €

Ressenya: Organització de cursos, seminaris i tallers a càrrec de l'Idescat o en col·laboració amb tercers (universitats i altres organismes especialitzats), sobre normativa, mètodes estadístics i programari orientat a la producció i difusió estadística, per facilitar el reciclatge i el perfeccionament professional del personal. Programació de sessions tècniques, impartides per l'Idescat o per altres organismes integrats en el Sistema estadístic de Catalunya, que recullen presentacions sobre activitats estadístiques executades, projectes en curs o propostes de bones pràctiques en matèria d'estadística oficial.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/070004

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.