Saltar al contingut principal

Sistema integrat de metadades Qualitas

Codi: 07 00 07PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 07. Metodologia i normalització

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 100.000 €

Ressenya: Durant l'any 2020 els treballs se centraran a avançar en els sistemes de metadades de procés, de referència i estructurals, i en altres conjunts de metadades. • Metadades de procés: millorar l'aplicació i actualitzar el catàleg de processos estadístics de l'Idescat, en el marc del model GSBPM (Generic Statistical Business Process Model), estàndard internacional adoptat per Eurostat i la UNECE. • Metadades de referència: continuar elaborant els informes metodològics estandarditzats de l'Idescat i fer l'anàlisi funcional d'una aplicació per emmagatzemar aquesta informació. Això permetrà completar el sistema d'informació de la metodologia dels processos estadístics, en el marc del GSIM (Generic Statistical Information Model). Aquest model d'informació complementa i completa el model GSBPM, d'acord amb els estàndards d'intercanvi d'informació acceptats, com l'SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) definits a la Recomanació de la Comissió de 23 de juny de 2009. • Metadades estructurals: continuar el procés d'homogeneïtzació i documentació de les variables incloses en els processos de l'Idescat.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/070007

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.