Saltar al contingut principal

Registre estadístic de territori

Codi: 08 00 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 08. Registres estadístics i directoris

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Direcció General de Cadastre, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 130.000 €

Ressenya: Desenvolupament de la base de dades espacial per modelitzar els elements territorials i donar suport a la georeferenciació de les estadístiques oficials. Aquesta base de dades modelitza les adreces horitzontals i verticals, les divisions administratives i altres entitats de territori. Mitjançant la utilització de serveis proporcionats per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (IGCC) i la Direcció General del Cadastre (DGC), es validen les adreces, s'obtenen les coordenades i s'estableixen les relacions amb les referències cadastrals de les adreces que apareixen en el sistema de registres.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: edificis i habitatges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: variables territorials

Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal

Període de referència: contínua

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/080002

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.