Saltar al contingut principal

Registre estadístic d'entitats

Codi: 08 00 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 08. Registres estadístics i directoris

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Elaboració d'un registre amb la informació disponible sobre les empreses amb activitat a Catalunya derivada de directoris, registres administratius i enquestes.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, avaluació.

Informant: Administració pública, compte de cotització, empresa, empresa pública, establiment, persona física

Unitat d'informació: establiments, empreses, entitats

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: empreses i establiments amb activitat a Catalunya i variables econòmiques, incloses les relatives al comerç exterior

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: últimes dades disponibles

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/080003

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.