Saltar al contingut principal

Georeferenciació del seccionat municipal

Codi: 09 00 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.402 €

Ressenya: Recopilació de la informació cartogràfica i georeferenciació anual de les modificacions inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de Catalunya, amb la possibilitat de descàrrega via web dels seccionats digitalitzats corresponents als anys 2020 i 2021.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/090001

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.