Saltar al contingut principal

Indicadors municipals de Viladecans

Codi: 09 00 11PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Ajuntament de Viladecans

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaboració d'un informe sintètic, anual, 'Indicadors demogràfics', que reuneix en un document de fàcil consulta la informació demogràfica més rellevant. Aquesta actuació es complementa amb l'elaboració d'informació estadística que combina imatges i gràfics, 'Infografies de Viladecans', de temes nous o amb valor afegit, també facilitada per diversos departaments del mateix Ajuntament i d'altres organismes externs elaborada per l'Observatori de Polítiques Publiques de l'Ajuntament de Viladecans.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, procés, difusió.

Informant: Administració local, compte de cotització, entitat de serveis socials

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, territori, població, medi ambient, activitat econòmica, serveis, sanitat, cultura, habitatges, educació, tecnologia, etc.

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals

Període de referència: 2020

Periodicitat: bimestral, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/090011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.