Saltar al contingut principal

Índex socioeconòmic territorial

Codi: 09 00 12PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Elaboració d'un indicador territorial que resumeix en un únic valor les característiques socioeconòmiques de la població. L'indicador concentra la informació de situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda de totes les persones que resideixen en una unitat territorial. S'ofereixen valors a nivell municipal i inframunicipal (barris) a partir d'un llindar poblacional. S'estableix un valor de referència per a Catalunya igual a 100 i un valor per a cada unitat territorial en comparació amb el valor mitjà de Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nivell socioeconòmic

Desagregació territorial dels resultats: municipis, inframunicipal

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2020

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/090012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020