Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de Catalunya

Codi: 10 01 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesiSubàmbit: 10 01. Estadística de síntesi

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 40.000 €

Ressenya: Reuneix, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, la informació estadística més rellevant produïda per diferents organismes. L'anuari està contínuament actualitzat i és accessible, des del web de l'Idescat, en tres idiomes: català, castellà i anglès. Dins del procés de millorar les prestacions de l'anuari, l'any 2020 se centrarà en la seva conversió en una base de dades.

Fases del procés estadístic: recollida, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, multitemàtiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/100101

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.