Saltar al contingut principal

Sistema d'indicadors

Codi: 10 02 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesiSubàmbit: 10 02. Sistemes d'indicadors estadístics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 119.000 €

Ressenya: Seguiment individualitzat de diferents indicadors elaborats per l'Idescat o per altres organismes, per conèixer l'evolució, tant conjuntural com estructural, de l'economia catalana, que inclou una comparativa amb Espanya i Europa. L'any 2021 es continuarà treballant en l'ampliació de les prestacions dels indicadors principals (cel·les).

Fases del procés estadístic: recollida, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, demografia i societat, qualitat de vida, economia, sectors econòmics, medi ambient i territori

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/100201

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.