Saltar al contingut principal

Població estrangera per continents

Població estrangera per continents. 2010 Catalunya
Població estrangera % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 363.939 30,37 100,00
Unió Europea (27) 309.290 25,81 84,98
Europa central i oriental 49.278 4,11 13,54
Resta d'Europa 5.366 0,45 1,47
No hi consta país 5 <0,01 <0,01
Àfrica 315.007 26,28 100,00
Àfrica oriental 559 0,05 0,18
Àfrica central 3.809 0,32 1,21
Àfrica del Nord 244.149 20,37 77,51
Àfrica del Sud 187 0,02 0,06
Àfrica occidental 66.289 5,53 21,04
No hi consta país 14 <0,01 <0,01
Amèrica 396.459 33,08 100,00
Amèrica del Nord 6.365 0,53 1,61
Amèrica Central 26.884 2,24 6,78
Carib 31.850 2,66 8,03
Amèrica del Sud 331.359 27,65 83,58
No hi consta país <4 : <0,01
Àsia 122.506 10,22 100,00
Àsia central 486 0,04 0,40
Àsia oriental 48.869 4,08 39,89
Àsia del Sud 60.392 5,04 49,30
Àsia del Sud-est 10.279 0,86 8,39
Orient Mitjà 2.233 0,19 1,82
No hi consta país 247 0,02 0,20
Oceania 579 0,05 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 575 0,05 99,31
Resta d'Oceania 4 <0,01 0,69
No hi consta país 0 0,00 0,00
Apàtrides 48 <0,01 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència