Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2008 Catalunya
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 178.250 153.825 332.075 30,08 100,00
Unió Europea (27) 154.135 127.908 282.043 25,55 84,93
Europa central i oriental 21.584 23.313 44.897 4,07 13,52
Resta d'Europa 2.528 2.604 5.132 0,46 1,55
No hi consta país <4 <4 <4 : <0,01
Àfrica 179.627 98.502 278.129 25,20 100,00
Àfrica oriental 223 225 448 0,04 0,16
Àfrica central 1.700 1.751 3.451 0,31 1,24
Àfrica del Nord 133.926 84.262 218.188 19,77 78,45
Àfrica del Sud 103 65 168 0,02 0,06
Àfrica occidental 43.667 12.196 55.863 5,06 20,09
No hi consta país 8 <4 11 <0,01 <0,01
Amèrica 178.834 214.271 393.105 35,61 100,00
Amèrica del Nord 2.837 2.761 5.598 0,51 1,42
Amèrica Central 8.926 14.248 23.174 2,10 5,90
Carib 12.086 16.569 28.655 2,60 7,29
Amèrica del Sud 154.984 180.693 335.677 30,41 85,39
No hi consta país <4 <4 <4 : <0,01
Àsia 67.061 32.870 99.931 9,05 100,00
Àsia central 226 212 438 0,04 0,44
Àsia oriental 22.219 19.077 41.296 3,74 41,32
Àsia del Sud 39.216 7.673 46.889 4,25 46,92
Àsia del Sud-est 4.016 4.914 8.930 0,81 8,94
Orient Mitjà 1.286 850 2.136 0,19 2,14
No hi consta país 98 144 242 0,02 0,24
Oceania 272 225 497 0,05 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 266 222 488 0,04 98,19
Resta d'Oceania <4 <4 5 <0,01 1,01
No hi consta país 4 0 4 <0,01 0,80
Apàtrides 34 19 53 <0,01 100,00
Total 604.078 499.712 1.103.790 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència