Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2001 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.203.553 161.442 62,74 3,84
Comarques Gironines 567.552 39.805 15,47 7,01
Camp de Tarragona 392.920 14.316 5,56 3,64
Terres de l'Ebre 158.797 5.918 2,30 3,73
Ponent 300.686 9.122 3,55 3,03
Comarques Centrals 339.139 11.181 4,35 3,30
Alt Pirineu i Aran 64.067 2.004 0,78 3,13
Penedès 334.650 13.532 5,26 4,04
Total 6.361.364 257.320 100,00 4,05
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic