Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2008 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.686.681 656.030 59,43 14,00
Comarques Gironines 716.858 146.112 13,24 20,38
Camp de Tarragona 504.160 89.158 8,08 17,68
Terres de l'Ebre 189.091 36.123 3,27 19,10
Ponent 351.718 57.993 5,25 16,49
Comarques Centrals 392.068 47.253 4,28 12,05
Alt Pirineu i Aran 76.287 12.445 1,13 16,31
Penedès 447.214 58.676 5,32 13,12
Total 7.364.077 1.103.790 100,00 14,99
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic