Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2022 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.911.829 753.716 61,00 15,34
Comarques Gironines 774.729 156.062 12,63 20,14
Camp de Tarragona 536.357 89.951 7,28 16,77
Terres de l'Ebre 182.289 31.921 2,58 17,51
Ponent 368.082 73.242 5,93 19,90
Comarques Centrals 414.826 56.939 4,61 13,73
Alt Pirineu i Aran 74.630 10.193 0,82 13,66
Penedès 499.081 63.648 5,15 12,75
Total 7.761.823 1.235.672 100,00 15,92
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic