Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Àsia oriental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Metropolità 769.878 54.885 81,53 7,13
Comarques Gironines 157.452 3.806 5,65 2,42
Camp de Tarragona 89.758 2.738 4,07 3,05
Terres de l'Ebre 30.537 562 0,83 1,84
Ponent 72.223 1.579 2,35 2,19
Comarques Centrals 57.517 1.822 2,71 3,17
Alt Pirineu i Aran 10.226 131 0,19 1,28
Penedès 63.074 1.799 2,67 2,85
Total 1.250.665 67.322 100,00 5,38
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic