Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2023 Pallars Sobirà
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 213 198 411 52,83 100,00
Unió Europea (27) 191 178 369 47,43 89,78
Europa central i oriental 6 10 16 2,06 3,89
Resta d'Europa 16 10 26 3,34 6,33
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àfrica 53 45 98 12,60 100,00
Àfrica oriental .. .. .. .. ..
Àfrica central .. .. .. .. ..
Àfrica del Nord 49 40 89 11,44 90,82
Àfrica del Sud .. .. .. .. ..
Àfrica occidental .. .. 6 0,77 6,12
No hi consta país .. .. .. .. ..
Amèrica 97 144 241 30,98 100,00
Amèrica del Nord .. .. 4 0,51 1,66
Amèrica Central 5 13 18 2,31 7,47
Carib 6 18 24 3,08 9,96
Amèrica del Sud 83 112 195 25,06 80,91
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àsia 15 11 26 3,34 100,00
Àsia central .. .. .. .. ..
Àsia oriental .. .. 5 0,64 19,23
Àsia del Sud 11 7 18 2,31 69,23
Àsia del Sud-est .. .. .. .. ..
Orient Mitjà .. .. .. .. ..
No hi consta país .. .. .. .. ..
Oceania .. .. .. .. 100,00
Austràlia i Nova Zelanda .. .. .. .. ..
Resta d'Oceania .. .. .. .. ..
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides .. .. .. .. 100,00
Total 380 398 778 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència