Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2020 Manresa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 1.315 1.410 2.725 18,48 100,00
Unió Europea (28) 1.024 1.013 2.037 13,82 74,75
Europa central i oriental 287 392 679 4,61 24,92
Resta d'Europa 4 5 9 0,06 0,33
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 4.319 3.445 7.764 52,67 100,00
Àfrica oriental <4 8 10 0,07 0,13
Àfrica central 32 32 64 0,43 0,82
Àfrica del Nord 3.605 3.100 6.705 45,48 86,36
Àfrica del Sud <4 <4 <4 : 0,03
Àfrica occidental 680 303 983 6,67 12,66
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 1.233 1.815 3.048 20,68 100,00
Amèrica del Nord 22 25 47 0,32 1,54
Amèrica Central 202 477 679 4,61 22,28
Carib 144 164 308 2,09 10,10
Amèrica del Sud 865 1.149 2.014 13,66 66,08
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 692 507 1.199 8,13 100,00
Àsia central 4 <4 5 0,03 0,42
Àsia oriental 327 294 621 4,21 51,79
Àsia del Sud 313 159 472 3,20 39,37
Àsia del Sud-est 6 11 17 0,12 1,42
Orient Mitjà 42 41 83 0,56 6,92
No hi consta país <4 <4 <4 : 0,08
Oceania 4 0 4 0,03 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 <4 : 75,00
Resta d'Oceania <4 <4 <4 : 25,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides <4 <4 <4 : 100,00
Total 7.565 7.177 14.742 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència