Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2003 Manresa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 284 239 523 10,81 100,00
Unió Europea (15) 112 83 195 4,03 37,28
Europa central i oriental 171 152 323 6,68 61,76
Resta d'Europa <4 4 5 0,10 0,96
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 2.161 988 3.149 65,10 100,00
Àfrica oriental 6 4 10 0,21 0,32
Àfrica central <4 8 9 0,19 0,29
Àfrica del Nord 2.042 950 2.992 61,86 95,01
Àfrica del Sud <4 <4 <4 : 0,06
Àfrica occidental 111 25 136 2,81 4,32
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 499 519 1.018 21,05 100,00
Amèrica del Nord 9 6 15 0,31 1,47
Amèrica Central 8 13 21 0,43 2,06
Carib 32 53 85 1,76 8,35
Amèrica del Sud 450 447 897 18,54 88,11
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 85 60 145 3,00 100,00
Àsia central <4 <4 <4 : 2,07
Àsia oriental 79 54 133 2,75 91,72
Àsia del Sud <4 <4 <4 : 2,07
Àsia del Sud-est <4 <4 <4 : 1,38
Orient Mitjà <4 <4 4 0,08 2,76
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Oceania <4 <4 <4 : 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 <4 : 100,00
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 0,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides 0 0 0 0,00 :
Total 3.031 1.806 4.837 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència