Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2004 Manresa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 371 321 692 11,61 100,00
Unió Europea (15) 115 98 213 3,57 30,78
Europa central i oriental 253 221 474 7,95 68,50
Resta d'Europa <4 <4 5 0,08 0,72
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 2.455 1.258 3.713 62,30 100,00
Àfrica oriental 4 4 8 0,13 0,22
Àfrica central <4 11 14 0,23 0,38
Àfrica del Nord 2.269 1.199 3.468 58,19 93,40
Àfrica del Sud <4 <4 <4 : 0,05
Àfrica occidental 178 43 221 3,71 5,95
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 657 702 1.359 22,80 100,00
Amèrica del Nord 12 8 20 0,34 1,47
Amèrica Central 8 17 25 0,42 1,84
Carib 42 67 109 1,83 8,02
Amèrica del Sud 595 610 1.205 20,22 88,67
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 116 78 194 3,26 100,00
Àsia central <4 <4 <4 : 1,03
Àsia oriental 101 72 173 2,90 89,18
Àsia del Sud 13 0 13 0,22 6,70
Àsia del Sud-est <4 <4 <4 : 1,55
Orient Mitjà <4 <4 <4 : 1,55
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Oceania <4 <4 <4 : 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 <4 : 100,00
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 0,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides 0 0 0 0,00 :
Total 3.601 2.359 5.960 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència