Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2006 Manresa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 746 608 1.354 15,29 100,00
Unió Europea (27) 628 467 1.095 12,37 80,87
Europa central i oriental 114 138 252 2,85 18,61
Resta d'Europa 4 <4 7 0,08 0,52
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 3.207 1.847 5.054 57,08 100,00
Àfrica oriental <4 <4 6 0,07 0,12
Àfrica central 8 15 23 0,26 0,46
Àfrica del Nord 2.849 1.725 4.574 51,66 90,50
Àfrica del Sud <4 <4 <4 : 0,04
Àfrica occidental 346 103 449 5,07 8,88
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 937 1.114 2.051 23,16 100,00
Amèrica del Nord 11 11 22 0,25 1,07
Amèrica Central 25 32 57 0,64 2,78
Carib 65 94 159 1,80 7,75
Amèrica del Sud 836 977 1.813 20,48 88,40
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 235 158 393 4,44 100,00
Àsia central <4 <4 6 0,07 1,53
Àsia oriental 196 142 338 3,82 86,01
Àsia del Sud 31 5 36 0,41 9,16
Àsia del Sud-est 0 4 4 0,05 1,02
Orient Mitjà 5 <4 8 0,09 2,04
No hi consta país <4 <4 <4 : 0,25
Oceania <4 <4 <4 : 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 <4 : 100,00
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 0,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides 0 0 0 0,00 :
Total 5.127 3.727 8.854 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència