Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2010 Manresa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 1.543 1.330 2.873 21,34 100,00
Unió Europea (27) 1.319 1.091 2.410 17,90 83,88
Europa central i oriental 219 232 451 3,35 15,70
Resta d'Europa 5 7 12 0,09 0,42
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 4.136 2.764 6.900 51,24 100,00
Àfrica oriental 5 <4 8 0,06 0,12
Àfrica central 41 26 67 0,50 0,97
Àfrica del Nord 3.252 2.439 5.691 42,27 82,48
Àfrica del Sud <4 <4 <4 : 0,01
Àfrica occidental 837 296 1.133 8,41 16,42
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 1.274 1.537 2.811 20,88 100,00
Amèrica del Nord 13 9 22 0,16 0,78
Amèrica Central 62 87 149 1,11 5,30
Carib 121 129 250 1,86 8,89
Amèrica del Sud 1.078 1.312 2.390 17,75 85,02
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 510 367 877 6,51 100,00
Àsia central <4 <4 6 0,04 0,68
Àsia oriental 377 314 691 5,13 78,79
Àsia del Sud 124 39 163 1,21 18,59
Àsia del Sud-est <4 8 9 0,07 1,03
Orient Mitjà 5 <4 7 0,05 0,80
No hi consta país <4 <4 <4 : 0,11
Oceania <4 <4 <4 : 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 <4 : 100,00
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 0,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides <4 <4 <4 : 100,00
Total 7.466 5.999 13.465 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència