Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2012 Manresa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 1.613 1.474 3.087 21,97 100,00
Unió Europea (27) 1.379 1.200 2.579 18,35 83,54
Europa central i oriental 231 267 498 3,54 16,13
Resta d'Europa <4 7 10 0,07 0,32
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 4.365 3.095 7.460 53,08 100,00
Àfrica oriental 6 5 11 0,08 0,15
Àfrica central 51 33 84 0,60 1,13
Àfrica del Nord 3.505 2.721 6.226 44,30 83,46
Àfrica del Sud 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica occidental 803 336 1.139 8,11 15,27
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 1.094 1.448 2.542 18,09 100,00
Amèrica del Nord 18 13 31 0,22 1,22
Amèrica Central 47 103 150 1,07 5,90
Carib 120 157 277 1,97 10,90
Amèrica del Sud 909 1.175 2.084 14,83 81,98
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 551 410 961 6,84 100,00
Àsia central 4 5 9 0,06 0,94
Àsia oriental 360 327 687 4,89 71,49
Àsia del Sud 178 64 242 1,72 25,18
Àsia del Sud-est 4 9 13 0,09 1,35
Orient Mitjà 5 <4 8 0,06 0,83
No hi consta país <4 <4 <4 : 0,21
Oceania <4 <4 <4 : 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 <4 : 100,00
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 0,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides <4 <4 <4 : 100,00
Total 7.626 6.427 14.053 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència