Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2021 Santa Coloma de Gramenet
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 1.387 1.419 2.806 10,62 100,00
Unió Europea (27) 601 584 1.185 4,49 42,23
Europa central i oriental 747 810 1.557 5,89 55,49
Resta d'Europa 39 25 64 0,24 2,28
No hi consta país 0 0 0 0,00 :
Àfrica 2.765 2.291 5.056 19,14 100,00
Àfrica oriental 5 5 10 0,04 0,20
Àfrica central 29 45 74 0,28 1,46
Àfrica del Nord 2.271 1.964 4.235 16,03 83,76
Àfrica del Sud .. .. <4 : :
Àfrica occidental 459 276 735 2,78 14,54
No hi consta país 0 0 0 0,00 :
Amèrica 3.326 4.201 7.527 28,49 100,00
Amèrica del Nord 22 23 45 0,17 0,60
Amèrica Central 665 1.314 1.979 7,49 26,29
Carib 508 493 1.001 3,79 13,30
Amèrica del Sud 2.130 2.371 4.501 17,04 59,80
No hi consta país .. .. <4 : :
Àsia 6.510 4.508 11.018 41,70 100,00
Àsia central .. .. 7 0,03 0,06
Àsia oriental 2.715 2.393 5.108 19,33 46,36
Àsia del Sud 3.734 2.050 5.784 21,89 52,50
Àsia del Sud-est 40 51 91 0,34 0,83
Orient Mitjà 20 8 28 0,11 0,25
No hi consta país 0 0 0 0,00 :
Oceania .. .. <4 : 100,00
Austràlia i Nova Zelanda .. .. <4 : :
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 :
No hi consta país .. .. <4 : :
Apàtrides .. .. 9 0,03 100,00
Total 13.997 12.422 26.419 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència