Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2020 Terrassa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 2.121 2.264 4.385 14,50 100,00
Unió Europea (28) 1.824 1.770 3.594 11,89 81,96
Europa central i oriental 284 473 757 2,50 17,26
Resta d'Europa 13 21 34 0,11 0,78
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 8.143 6.418 14.561 48,16 100,00
Àfrica oriental <4 4 7 0,02 0,05
Àfrica central 42 47 89 0,29 0,61
Àfrica del Nord 7.178 5.867 13.045 43,15 89,59
Àfrica del Sud <4 <4 4 0,01 0,03
Àfrica occidental 919 497 1.416 4,68 9,72
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 3.872 5.239 9.111 30,13 100,00
Amèrica del Nord 49 72 121 0,40 1,33
Amèrica Central 469 984 1.453 4,81 15,95
Carib 541 517 1.058 3,50 11,61
Amèrica del Sud 2.813 3.666 6.479 21,43 71,11
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 1.243 922 2.165 7,16 100,00
Àsia central <4 <4 <4 : 0,14
Àsia oriental 581 586 1.167 3,86 53,90
Àsia del Sud 595 279 874 2,89 40,37
Àsia del Sud-est 19 30 49 0,16 2,26
Orient Mitjà 47 24 71 0,23 3,28
No hi consta país <4 <4 <4 : 0,05
Oceania 5 6 11 0,04 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 5 6 11 0,04 100,00
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 0,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides <4 <4 <4 : 100,00
Total 15.386 14.849 30.235 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència