Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2001 Terrassa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 318 264 582 10,65 100,00
Unió Europea (15) 260 192 452 8,27 77,66
Europa central i oriental 49 64 113 2,07 19,42
Resta d'Europa 9 8 17 0,31 2,92
No hi consta país 0 0 0 0,00 :
Àfrica 2.246 1.236 3.482 63,70 100,00
Àfrica oriental .. .. <4 : :
Àfrica central 9 18 27 0,49 0,78
Àfrica del Nord 2.100 1.197 3.297 60,32 94,69
Àfrica del Sud .. .. <4 : :
Àfrica occidental 135 21 156 2,85 4,48
No hi consta país 0 0 0 0,00 :
Amèrica 481 738 1.219 22,30 100,00
Amèrica del Nord 12 10 22 0,40 1,80
Amèrica Central 22 29 51 0,93 4,18
Carib 104 227 331 6,06 27,15
Amèrica del Sud 343 472 815 14,91 66,86
No hi consta país 0 0 0 0,00 :
Àsia 91 83 174 3,18 100,00
Àsia central 0 0 0 0,00 :
Àsia oriental 63 55 118 2,16 67,82
Àsia del Sud 10 9 19 0,35 10,92
Àsia del Sud-est .. .. 8 0,15 4,60
Orient Mitjà 15 14 29 0,53 16,67
No hi consta país 0 0 0 0,00 :
Oceania .. .. 5 0,09 100,00
Austràlia i Nova Zelanda .. .. 5 0,09 100,00
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 :
No hi consta país 0 0 0 0,00 :
Apàtrides .. .. 4 0,07 100,00
Total 3.143 2.323 5.466 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència