Saltar al contingut principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Catalunya. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 82.959 24.915 110.913 280.763 399.556 185.681 421.826 138.313 181.800 428.704 2.255.430
Catalunya 70.663 15.534 66.243 160.980 256.847 92.741 284.302 74.811 137.909 270.718 1.430.748
Barcelona 18.191 9.404 51.430 127.796 191.265 57.038 204.139 55.476 108.878 195.659 1.019.276
Girona 11.144 1.750 5.004 13.020 29.170 13.411 30.711 6.487 10.649 25.997 147.343
Lleida 22.730 2.054 3.398 9.367 17.666 9.743 23.670 6.264 8.534 24.859 128.285
Tarragona 18.598 2.326 6.411 10.797 18.746 12.549 25.782 6.584 9.848 24.203 135.844
Resta de l'Estat 10.343 8.999 42.594 115.794 136.867 88.871 128.045 61.159 39.976 146.620 779.268
Andalusia 5.097 3.791 20.638 57.148 72.329 50.662 59.742 26.180 13.038 57.121 365.746
Aragó 1.254 952 2.798 6.820 7.807 3.445 10.347 4.608 5.113 14.251 57.395
Astúries 51 88 476 841 874 463 1.102 532 524 1.485 6.436
Balears 34 45 167 245 422 183 602 218 371 1.123 3.410
Canàries 14 27 96 171 239 101 362 152 188 597 1.947
Cantàbria 82 60 291 429 422 199 635 295 370 893 3.676
Catella-la Manxa 712 749 3.602 10.532 10.299 6.453 9.378 5.339 2.872 10.291 60.227
Catella i Lleó 468 815 3.674 10.891 10.268 4.684 12.108 7.335 5.098 18.840 74.181
Comunitat Valenciana 705 289 1.365 3.017 4.065 1.770 4.880 2.126 2.117 6.565 26.899
Extremadura 917 850 4.605 12.644 15.388 12.477 10.622 5.219 2.694 12.295 77.711
Galícia 268 419 1.588 5.155 5.424 3.846 8.085 4.372 2.363 8.602 40.122
Madrid 135 256 789 1.645 1.895 1.056 2.720 1.339 1.842 4.275 15.952
Múrcia 372 405 1.329 3.694 4.537 2.227 3.967 1.764 1.269 3.899 23.463
Navarra 35 40 210 448 548 221 724 394 508 1.720 4.848
País Basc 63 97 413 697 939 367 1.166 475 802 1.957 6.976
La Rioja 25 37 144 417 385 123 518 266 311 1.052 3.278
Ceuta / Melilla 111 79 409 1.000 1.026 594 1.087 545 496 1.654 7.001
Estranger 1.953 382 2.076 3.989 5.842 4.069 9.479 2.343 3.915 11.366 45.414
Font: Idescat. Cens de població.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom