Saltar al contingut principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Llagosta, la. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 22 1 46 48 76 3 431 0 627
Catalunya 10 0 25 24 33 2 164 0 258
Barcelona 10 0 25 24 31 2 157 0 249
Girona 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Lleida 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Tarragona 0 0 0 0 1 0 3 0 4
Resta de l'Estat 11 1 21 24 42 1 262 0 362
Andalusia 4 1 5 17 25 0 165 0 217
Aragó 0 0 2 1 0 0 5 0 8
Astúries 0 0 1 0 0 0 3 0 4
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Catella-la Manxa 0 0 3 2 3 0 29 0 37
Catella i Lleó 1 0 3 0 2 0 12 0 18
Comunitat Valenciana 0 0 1 1 0 0 2 0 4
Extremadura 2 0 2 2 0 0 26 0 32
Galícia 0 0 0 0 5 1 8 0 14
Madrid 0 0 2 0 2 0 2 0 6
Múrcia 1 0 0 0 2 0 6 0 9
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 1 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 3 0 0 0 2 0 4 0 9
Estranger 1 0 0 0 1 0 5 0 7
Font: Idescat. Cens de població.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Llagosta, la

Opcions
Cerca per nom