Saltar al contingut principal
Població per grans sectors d'activitat. Població de 16 anys i més. Recomptes
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Població per grans sectors d'activitat. Població de 16 anys i més. Recomptes Catalunya
1991
Ocupats
agricultura 82.959
indústria/energia 816.147
construcció 185.681
serveis 1.170.643
total 2.255.430
Desocupats
agricultura 4.828
indústria/energia 134.703
construcció 28.757
serveis 130.261
total 298.549
Font: Idescat. Cens de població.