Saltar al contingut principal
Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més Catalunya. 1991
Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 63.970 13.334 77.304
Pesca 5.083 572 5.655
Extracció gas i petroli 4.040 867 4.907
Electricitat gas i aigua 17.520 2.488 20.008
Ext i trans. minerals 29.206 5.663 34.869
Indústria química 54.189 21.855 76.044
Cont maquin mat elèctric 189.241 39.511 228.752
Material transport 45.456 6.555 52.011
Alimentació i begudes 59.922 31.072 90.994
Tèxtil, cuir confecció 75.055 83.166 158.221
Suro i fusta 39.683 6.483 46.166
Paper i arts gràfiques 45.302 16.111 61.413
Plàstics indu. manufact. 30.754 12.008 42.762
Construcció 173.091 12.590 185.681
Comerç i reparació 183.804 139.696 323.500
Hostaleria i restauració 59.883 38.443 98.326
Transport i act. annexes 98.502 15.918 114.420
Comuni- cacions 16.911 6.982 23.893
Assegurances i financeres 56.798 27.414 84.212
Servei empr. llogers 59.259 38.329 97.588
Adm pública defensa i SS 55.561 44.890 100.451
Educació i investigació 57.709 85.000 142.709
Sanitat i assis. social 32.968 64.415 97.383
Altres serveis 23.349 64.812 88.161
Total 1.477.256 778.174 2.255.430
Font: Idescat. Cens de població.