Saltar al contingut principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Catalunya. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 64.831 4.456 1.768 688.160 18.993 291.482 450.431 155.579 189.641 83.720 252.124 141.330 156.637 166.455 95.159 54.089 271 2.815.126
Catalunya 49.678 3.192 1.208 470.981 13.729 177.608 336.122 90.186 127.094 67.376 185.268 102.402 118.245 120.207 69.659 17.676 155 1.950.786
Barcelona 15.795 986 920 375.399 9.987 120.514 254.122 65.791 103.619 54.366 152.775 73.535 86.143 93.230 54.186 13.481 129 1.474.978
Girona 6.261 614 82 37.613 1.011 20.160 29.877 9.812 7.491 4.525 11.268 9.187 10.589 8.993 5.631 1.450 8 164.572
Lleida 15.961 75 88 24.431 1.147 15.344 23.487 6.120 7.292 3.970 9.022 9.741 10.931 8.615 4.077 1.347 8 141.656
Tarragona 11.661 1.517 118 33.538 1.584 21.590 28.636 8.463 8.692 4.515 12.203 9.939 10.582 9.369 5.765 1.398 10 169.580
Resta de l'Estat 7.596 926 469 180.251 4.463 82.987 90.290 44.031 52.470 13.534 50.013 34.441 29.552 36.443 19.391 20.424 33 667.314
Andalusia 3.654 572 276 90.519 1.896 44.462 41.594 21.115 23.025 4.219 20.863 12.382 8.319 13.266 8.706 10.181 13 305.062
Aragó 784 21 17 9.843 443 3.702 6.825 2.448 3.336 1.889 3.781 3.384 3.886 3.754 1.384 1.017 2 46.516
Astúries 56 9 9 1.801 56 612 924 532 591 210 668 579 442 510 215 150 0 7.364
Balears 35 8 2 779 23 329 602 242 270 129 440 288 455 341 169 55 0 4.167
Canàries 20 1 2 446 14 185 378 185 196 80 263 210 164 232 102 63 0 2.541
Cantàbria 64 5 6 852 38 239 467 200 304 109 374 268 275 281 108 71 1 3.662
Catella-la Manxa 483 37 38 13.547 324 5.817 6.378 2.842 3.993 934 3.318 2.299 1.866 2.316 1.303 1.531 3 47.029
Catella i Lleó 511 42 26 15.268 429 5.243 8.270 4.345 5.854 1.769 4.779 4.322 4.806 4.659 1.778 1.966 4 64.071
Comunitat Valenciana 391 50 16 5.165 149 1.985 3.566 1.324 1.769 748 2.200 1.656 2.124 1.778 813 439 0 24.173
Extremadura 767 58 38 20.254 447 10.862 8.076 3.825 4.870 881 4.442 2.786 1.900 2.830 1.676 2.111 1 65.824
Galícia 288 42 14 7.935 218 4.367 5.014 3.711 3.731 775 3.119 2.041 1.709 2.276 1.115 1.720 3 38.078
Madrid 179 18 11 3.810 132 1.493 2.680 950 1.629 696 2.239 1.705 1.261 1.400 664 257 2 19.126
Múrcia 195 24 2 4.826 115 1.892 2.519 920 1.207 373 1.171 845 606 825 555 438 0 16.513
Navarra 46 2 0 852 30 275 559 225 271 130 428 330 453 513 154 87 1 4.356
País Basc 61 6 5 2.211 85 688 1.286 624 711 346 1.165 638 732 819 396 124 2 9.899
La Rioja 21 0 0 542 26 160 352 159 191 117 244 218 318 286 81 53 0 2.768
Ceuta / Melilla 41 31 7 1.601 38 676 800 384 522 129 519 490 236 357 172 161 1 6.165
Estranger 7.557 338 91 36.928 801 30.887 24.019 21.362 10.077 2.810 16.843 4.487 8.840 9.805 6.109 15.989 83 197.026
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom