Saltar al contingut principal

CENSPH Cens de població i habitatges

El Cens de població i habitatges és l'operació estadística que, amb periodicitat decennal, proporciona el recompte de la població resident en el territori d'un país i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població i de les llars i famílies.

Territorialment, ofereix la informació a escala municipal (incloent-hi seccions censals i districtes), comarcal, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

El Cens de població i habitatges és una operació estadística d'àmbit estatal duta a terme per l'INE. D'ençà del 1991, l'Idescat hi col·labora en diferents aspectes dels treballs censals. El Cens del 2011 s'ha realitzat per primera vegada per mandat europeu.

Àmbit geogràfic: Tornabous

Opcions
Cerca per nom

Taules disponibles [+]

  • Estructura
  • Coneixement del català
  • Llars i famílies
  • Fecunditat de la població femenina
  • Habitatges
  • Migracions
  • Mobilitat obligada per treball o estudi
  • Estades en un segon municipi
  • Estudis
  • Relació amb l'activitat econòmica
  • Població en establiments col·lectius
    • Per sexe i edat
    • Per sexe i edat quinquennal
    • Per sexe i estat civil
    • Per sexe i lloc de naixement
    • Per sexe i nacionalitat
    • Per sexe, edat mitjana i nacionalitat
    • Per sexe i nivell d'instrucció
    • Per sexe i relació amb l'activitat
    • Per sexe i lloc de residència fa 1 any
    • Per sexe i dimensió del municipi
    • Per sexe i situació d'empadronament
    • Per sexe, edat quinquennal i estat civil
    • Per sexe, edat quinquennal i lloc de naixement
    • Per sexe, edat quinquennal i nacionalitat
    • Per sexe, edat quinquennal i nivell d'instrucció
    • Per sexe, edat quinquennal i relació amb l'activitat
    • Per sexe, edat quinquennal i lloc de residència fa un any
    • Per sexe, edat quinquennal i dimensió del municipi
    • Per sexe, dimensió del municipi i relació amb l'activitat
    • Per sexe, dimensió del municipi i lloc de naixement
    • Per sexe, dimensió del municipi i nacionalitat
    • Per sexe, residència fa un any i relació amb l'activitat
    • Per sexe, residència fa un any i lloc de naixement
    • Per sexe, residència fa un any i nacionalitat
    • Per sexe, lloc de naixement i nacionalitat
    • Per sexe, nivell d'instrucció i relació amb l'activitat
    • Per tipus d'establiment i edat mitjana
    • Per tipus d'establiment, sexe i edat quinquennal
    • Per tipus d'establiment, sexe i estat civil
    • Per tipus d'establiment, sexe i lloc de naixement
    • Per tipus d'establiment, sexe i nacionalitat
    • Per tipus d'establiment, sexe i nivell d'instrucció
    • Per tipus d'establiment, sexe i lloc de residència fa un any
    • Per tipus d'establiment, sexe i relació amb l'activitat
    • Per tipus d'establiment i situació d'empadronament
    • Per tipus d'establiment i dimensió del municipi
  • Creixement intercensal de la població

Ampliació de resultats

En altres seccions

Taules bàsiques

Indicadors demogràfics i de territori

Anuari estadístic de Catalunya

El municipi en xifres