Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat Barcelona
2011
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 3.162
Indústries extractives 483
Indústries manufactureres 68.160
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.309
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 2.720
Construcció 29.327
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 86.760
Transport i emmagazematge 30.455
Hostaleria 47.518
Informació i comunicacions 42.765
Activitats financeres i d'assegurances 27.644
Activitats immobiliàries 6.685
Activitats professionals, científiques i tècniques 66.418
Activitats administratives i serveis auxiliars 26.677
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 42.480
Educació 63.295
Activitats sanitàries i de serveis socials 70.514
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 17.133
Altres serveis 25.570
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 17.875
Organismes extraterritorials 1.428
Total 681.377
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Opcions

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal