Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat i sexe Catalunya. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 46.065 16.889 62.954
Indústries extractives 3.911 1.178 5.090
Indústries manufactureres 329.219 151.804 481.023
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 15.991 5.026 21.017
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 14.694 5.287 19.981
Construcció 183.504 30.760 214.264
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 213.816 226.343 440.159
Transport i emmagatzematge 122.327 32.363 154.689
Hostaleria 95.273 96.891 192.164
Informació i comunicacions 74.733 35.052 109.785
Activitats financeres i d'assegurances 46.647 41.618 88.265
Activitats immobiliàries 8.849 11.527 20.376
Activitats professionals, científiques i tècniques 96.979 84.894 181.873
Activitats administratives i serveis auxiliars 46.148 71.862 118.011
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 87.230 89.179 176.409
Educació 73.012 171.382 244.395
Activitats sanitàries i de serveis socials 68.555 189.037 257.592
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 32.060 25.553 57.613
Altres serveis 49.080 70.904 119.984
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 8.168 56.289 64.457
Organismes extraterritorials 1.602 2.214 3.817
Total 1.617.864 1.416.053 3.033.916
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic