Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat i edat Catalunya. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 707 2.818 4.579 7.075 8.076 8.254 9.250 7.589 7.144 5.219 2.243 62.954
Indústries extractives .. 170 467 918 919 540 731 449 505 309 .. 5.090
Indústries manufactureres 1.903 15.089 38.663 72.499 87.167 75.530 64.626 56.180 43.043 20.364 5.957 481.023
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 155 882 2.467 4.071 3.466 2.610 2.329 2.314 1.987 588 148 21.017
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. 466 1.644 3.120 3.761 3.107 2.874 2.626 1.640 560 125 19.981
Construcció 1.097 6.995 20.447 35.354 37.603 32.511 26.427 21.657 18.251 11.058 2.863 214.264
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 4.065 29.990 45.834 63.178 69.097 62.907 55.199 46.512 35.002 20.739 7.635 440.159
Transport i emmagatzematge 435 5.808 11.897 21.252 26.344 26.129 23.482 17.920 12.999 6.629 1.794 154.689
Hostaleria 2.938 16.691 24.729 27.660 29.666 25.250 22.152 18.449 14.087 8.216 2.327 192.164
Informació i comunicacions 301 5.702 16.627 23.278 22.635 16.226 11.624 7.005 3.947 1.768 672 109.785
Activitats financeres i d'assegurances 154 1.774 9.452 15.648 15.394 12.972 9.283 12.040 8.139 2.716 693 88.265
Activitats immobiliàries .. 307 1.358 2.439 3.031 3.331 3.110 2.651 2.008 1.411 692 20.376
Activitats professionals, científiques i tècniques 417 7.057 24.462 32.962 35.454 26.103 21.010 14.908 10.727 6.013 2.759 181.873
Activitats administratives i serveis auxiliars 405 5.604 10.228 16.706 17.202 17.873 16.988 14.773 11.636 5.393 1.203 118.011
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 323 3.811 11.050 24.146 28.892 27.764 29.636 23.948 16.530 8.427 1.883 176.409
Educació 1.293 11.388 25.169 35.236 33.896 34.586 35.082 32.307 23.357 9.522 2.560 244.395
Activitats sanitàries i de serveis socials 1.016 11.207 29.938 38.711 39.207 32.807 33.744 31.827 23.803 12.262 3.072 257.592
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 899 5.073 8.663 9.913 9.435 7.370 5.800 4.835 3.278 1.847 499 57.613
Altres serveis 1.365 7.332 13.690 18.849 19.162 16.866 14.813 11.681 9.180 5.432 1.614 119.984
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 310 2.512 5.753 6.996 7.765 8.447 9.167 8.508 7.516 5.456 2.025 64.457
Organismes extraterritorials .. .. 228 896 683 502 479 333 372 154 .. 3.817
Total 17.900 140.817 307.345 460.910 498.855 441.685 397.807 338.511 255.152 134.083 40.853 3.033.916
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions