Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat i edat. Homes Barcelona. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 328 264 194 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 264 283 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.743
Indústries extractives .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 298
Indústries manufactureres .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 948 3.232 5.985 7.516 6.322 6.289 5.421 4.443 2.831 843 43.856
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 139 293 500 437 265 342 289 270 102 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.730
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 247 314 243 170 266 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.610
Construcció .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 518 1.726 3.542 4.088 3.083 3.025 2.285 2.088 1.692 478 22.642
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 349 2.428 4.772 6.606 6.095 5.792 5.440 4.634 3.787 2.646 1.159 43.707
Transport i emmagatzematge .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 660 1.519 2.911 3.568 3.152 3.826 3.169 2.683 1.342 315 23.199
Hostaleria 251 2.395 3.908 4.711 4.762 3.453 2.770 1.928 1.336 968 406 26.890
Informació i comunicacions .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.058 4.549 5.983 5.777 3.971 3.261 1.860 1.177 597 256 28.527
Activitats financeres i d'assegurances .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 253 1.402 2.063 2.018 2.342 1.757 2.878 2.125 552 96 15.493
Activitats immobiliàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 216 268 354 446 450 396 265 272 202 2.889
Activitats professionals, científiques i tècniques .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 802 4.783 6.353 5.892 4.634 4.077 3.184 2.497 1.667 1.067 35.001
Activitats administratives i serveis auxiliars .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 318 919 1.717 1.776 1.608 1.345 1.294 923 557 145 10.611
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 401 1.234 2.254 2.873 2.984 2.835 3.085 2.045 1.214 408 19.343
Educació 112 981 1.853 3.118 2.739 3.226 2.637 2.671 2.329 1.253 418 21.337
Activitats sanitàries i de serveis socials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 486 2.788 2.460 2.995 2.497 2.530 2.526 2.568 1.134 618 20.698
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 789 1.535 1.793 1.783 1.275 819 776 372 397 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.642
Altres serveis .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 355 1.276 2.071 1.337 1.309 1.128 1.221 789 629 150 10.265
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 180 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 214 212 427 379 316 385 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.490
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 514
Total 1.260 12.816 36.651 53.249 54.867 46.999 43.469 38.603 30.279 18.485 6.810 343.487
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Selecció per nivell geogràfic