Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat i edat. Homes Barcelona. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. .. 328 264 194 .. 264 283 .. .. .. 1.743
Indústries extractives .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 298
Indústries manufactureres .. 948 3.232 5.985 7.516 6.322 6.289 5.421 4.443 2.831 843 43.856
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. 139 293 500 437 265 342 289 270 102 .. 2.730
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. .. .. 247 314 243 170 266 .. .. .. 1.610
Construcció .. 518 1.726 3.542 4.088 3.083 3.025 2.285 2.088 1.692 478 22.642
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 349 2.428 4.772 6.606 6.095 5.792 5.440 4.634 3.787 2.646 1.159 43.707
Transport i emmagatzematge .. 660 1.519 2.911 3.568 3.152 3.826 3.169 2.683 1.342 315 23.199
Hostaleria 251 2.395 3.908 4.711 4.762 3.453 2.770 1.928 1.336 968 406 26.890
Informació i comunicacions .. 1.058 4.549 5.983 5.777 3.971 3.261 1.860 1.177 597 256 28.527
Activitats financeres i d'assegurances .. 253 1.402 2.063 2.018 2.342 1.757 2.878 2.125 552 96 15.493
Activitats immobiliàries .. .. 216 268 354 446 450 396 265 272 202 2.889
Activitats professionals, científiques i tècniques .. 802 4.783 6.353 5.892 4.634 4.077 3.184 2.497 1.667 1.067 35.001
Activitats administratives i serveis auxiliars .. 318 919 1.717 1.776 1.608 1.345 1.294 923 557 145 10.611
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria .. 401 1.234 2.254 2.873 2.984 2.835 3.085 2.045 1.214 408 19.343
Educació 112 981 1.853 3.118 2.739 3.226 2.637 2.671 2.329 1.253 418 21.337
Activitats sanitàries i de serveis socials .. 486 2.788 2.460 2.995 2.497 2.530 2.526 2.568 1.134 618 20.698
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment .. 789 1.535 1.793 1.783 1.275 819 776 372 397 .. 9.642
Altres serveis .. 355 1.276 2.071 1.337 1.309 1.128 1.221 789 629 150 10.265
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. .. 180 .. 214 212 427 379 316 385 .. 2.490
Organismes extraterritorials .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 514
Total 1.260 12.816 36.651 53.249 54.867 46.999 43.469 38.603 30.279 18.485 6.810 343.487
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Opcions