Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat i edat. Dones Catalunya. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 153 621 1.017 1.631 2.391 2.403 2.119 1.839 2.134 1.522 1.058 16.889
Indústries extractives .. .. .. 183 254 92 166 84 .. .. .. 1.178
Indústries manufactureres 579 4.368 13.302 23.951 28.213 23.996 19.155 17.814 12.131 5.805 2.490 151.804
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. 376 555 1.030 851 629 588 471 327 134 .. 5.026
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. 160 421 898 1.155 1.104 613 470 366 68 .. 5.287
Construcció 125 931 3.386 5.260 5.596 4.822 3.343 2.427 2.390 1.574 907 30.760
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 2.376 16.820 25.646 32.739 35.834 30.939 27.784 22.791 16.804 10.441 4.169 226.343
Transport i emmagatzematge .. 1.571 2.716 5.581 6.196 5.268 4.594 2.972 1.946 865 525 32.363
Hostaleria 1.536 8.023 12.603 13.876 14.750 12.831 10.867 9.951 7.043 4.238 1.173 96.891
Informació i comunicacions .. 2.141 4.918 7.356 7.515 5.047 3.694 2.146 1.345 605 221 35.052
Activitats financeres i d'assegurances .. 1.140 5.431 9.073 8.317 6.127 3.535 3.838 2.620 1.099 380 41.618
Activitats immobiliàries .. 203 701 1.462 1.800 2.253 1.644 1.520 1.074 603 245 11.527
Activitats professionals, científiques i tècniques 290 4.147 12.707 16.169 17.226 12.297 9.231 5.979 4.172 1.911 764 84.894
Activitats administratives i serveis auxiliars 245 3.232 6.360 10.234 10.211 10.854 10.304 9.224 7.181 3.158 860 71.862
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 169 1.434 5.365 11.935 14.503 14.248 15.967 12.093 8.341 4.350 774 89.179
Educació 835 8.278 18.913 25.117 24.059 24.104 24.980 22.507 15.053 5.974 1.561 171.382
Activitats sanitàries i de serveis socials 797 8.706 23.029 29.031 28.178 23.250 25.355 23.429 16.920 8.724 1.618 189.037
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 330 2.369 3.923 4.259 4.162 3.381 2.540 2.070 1.455 793 271 25.553
Altres serveis 1.020 5.332 8.759 10.673 10.912 9.953 8.698 6.337 5.342 3.014 865 70.904
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 255 2.133 5.250 6.455 6.573 7.651 7.747 7.253 6.573 4.630 1.768 56.289
Organismes extraterritorials .. .. 167 553 351 290 246 174 259 .. .. 2.214
Total 9.021 72.096 155.303 217.466 229.047 201.541 183.172 155.388 113.637 59.642 19.739 1.416.053
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions