Skip to main content
Població ocupada segons branques d'activitat i edat. Dones Barcelona. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 185 249 181 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 189 94 103 1.419
Indústries extractives .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 185
Indústries manufactureres .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 612 2.861 3.222 3.837 3.445 2.996 2.917 2.297 1.389 677 24.304
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 247 294 257 244 134 184 108 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.580
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 240 191 259 146 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.110
Construcció .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 198 838 1.102 1.195 756 768 505 607 475 205 6.684
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 458 3.154 5.218 5.939 5.921 5.475 4.950 4.522 3.554 2.620 1.242 43.052
Transport i emmagatzematge .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 348 493 1.099 1.244 1.129 981 816 678 212 205 7.255
Hostaleria 338 1.605 3.003 3.597 3.448 2.269 2.036 1.820 1.365 857 289 20.628
Informació i comunicacions .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 512 1.964 2.913 2.858 2.080 1.741 1.092 696 287 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.238
Activitats financeres i d'assegurances .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 369 1.335 2.155 2.386 1.763 1.079 1.279 1.122 526 124 12.151
Activitats immobiliàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 185 384 549 757 617 470 343 266 159 3.796
Activitats professionals, científiques i tècniques .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.099 5.046 6.289 6.228 4.083 3.050 2.433 1.706 1.044 316 31.417
Activitats administratives i serveis auxiliars .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 736 1.524 2.269 2.137 2.549 2.046 2.166 1.706 633 229 16.065
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 265 1.238 2.488 3.137 3.274 4.436 3.469 2.832 1.616 350 23.137
Educació 252 1.808 4.109 5.263 5.429 5.327 6.301 6.435 4.585 1.780 668 41.957
Activitats sanitàries i de serveis socials 137 1.779 6.415 7.348 6.559 5.675 6.325 6.351 5.327 3.414 485 49.815
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 110 595 1.442 1.350 1.130 910 764 515 343 244 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.491
Altres serveis .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 932 1.847 2.548 1.938 2.099 1.972 1.583 1.401 632 301 15.305
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 517 1.544 1.630 2.018 1.824 2.010 1.859 1.946 1.381 598 15.385
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 216 204 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 914
Total 1.843 14.761 39.597 50.505 50.903 44.273 42.642 38.699 30.947 17.570 6.150 337.890
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Barcelona

Selection by geographic level