Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat i professió. Dones Catalunya. 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats primari Artesans i treballadors qualificats indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Totals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 419 1.086 934 2.120 960 7.223 684 595 2.867 .. 16.889
Indústries extractives .. 172 252 484 .. .. .. .. .. .. 1.178
Indústries manufactureres 7.517 10.194 26.556 35.769 9.490 244 24.393 23.383 14.206 .. 151.804
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 269 796 1.308 2.086 .. .. 195 .. 219 .. 5.026
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 349 656 1.061 1.661 .. .. 299 148 1.046 .. 5.287
Construcció 1.565 3.411 5.404 12.164 1.266 .. 4.129 1.317 1.428 .. 30.760
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 8.938 8.782 15.796 33.892 134.362 323 9.486 4.038 10.662 .. 226.343
Transport i emmagatzematge 1.330 996 3.098 16.311 3.168 .. 392 3.975 3.018 .. 32.363
Hostaleria 3.492 1.200 4.688 8.756 54.591 177 1.164 830 21.985 .. 96.891
Informació i comunicacions 2.703 7.310 9.430 10.481 2.636 .. 749 470 1.206 .. 35.052
Activitats financeres i d'assegurances 2.927 5.063 6.409 24.800 668 .. 138 217 1.380 .. 41.618
Activitats immobiliàries 943 604 3.375 5.922 244 .. .. .. 302 .. 11.527
Activitats professionals, científiques i tècniques 4.426 33.102 16.491 24.130 2.069 .. 1.318 874 2.398 .. 84.894
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.560 2.389 5.632 27.263 3.754 693 445 771 29.328 .. 71.862
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 2.186 18.595 16.738 35.920 8.925 221 820 826 4.624 324 89.179
Educació 2.170 114.470 13.930 12.973 13.710 627 3.346 817 9.246 .. 171.382
Activitats sanitàries i de serveis socials 3.174 80.447 15.625 20.081 54.199 321 2.062 1.225 11.884 .. 189.037
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.421 2.383 7.456 7.173 2.947 172 1.305 832 1.830 .. 25.553
Altres serveis 2.526 3.967 5.056 11.376 36.476 176 1.628 1.920 7.725 .. 70.904
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. 186 300 698 10.324 290 320 155 43.946 .. 56.289
Organismes extraterritorials 148 663 219 864 .. .. .. .. 151 .. 2.214
Total 48.148 296.473 159.758 294.923 340.065 10.631 53.009 42.686 169.511 848 1.416.053
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones