Saltar al contingut principal
Població estrangera ocupada segons branques d'activitat i sexe Barcelona. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 502 237 739
Indústries extractives .. .. ..
Indústries manufactureres 5.527 3.683 9.211
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. 216 442
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. .. 224
Construcció 5.436 1.005 6.441
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 9.037 6.509 15.546
Transport i emmagatzematge 2.909 971 3.881
Hostaleria 11.772 7.849 19.621
Informació i comunicacions 5.518 2.703 8.221
Activitats financeres i d'assegurances 1.154 770 1.924
Activitats immobiliàries 387 303 691
Activitats professionals, científiques i tècniques 5.754 5.459 11.213
Activitats administratives i serveis auxiliars 2.119 3.940 6.059
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 946 958 1.903
Educació 3.439 4.236 7.675
Activitats sanitàries i de serveis socials 4.037 6.509 10.545
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.588 1.141 2.729
Altres serveis 2.425 3.329 5.754
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 830 9.744 10.574
Organismes extraterritorials .. .. 334
Total 63.960 59.906 123.866
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Opcions