Saltar al contingut principal
Població desocupada segons branques d'activitat i sexe
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2011
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Població desocupada segons branques d'activitat i sexe Catalunya. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 11.837 6.573 18.410
Indústries extractives 1.349 395 1.744
Indústries manufactureres 78.519 75.976 154.494
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.951 1.326 5.277
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 3.234 1.252 4.486
Construcció 126.117 16.898 143.015
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 49.276 90.955 140.231
Transport i emmagatzematge 29.041 11.615 40.657
Hostaleria 40.699 61.051 101.751
Informació i comunicacions 12.182 9.785 21.967
Activitats financeres i d'assegurances 5.287 7.469 12.756
Activitats immobiliàries 2.024 4.523 6.548
Activitats professionals, científiques i tècniques 14.663 18.916 33.579
Activitats administratives i serveis auxiliars 14.637 29.691 44.327
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 11.732 14.868 26.600
Educació 7.530 21.136 28.666
Activitats sanitàries i de serveis socials 9.081 34.230 43.310
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 9.013 9.074 18.088
Altres serveis 11.950 25.913 37.863
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 2.817 23.789 26.606
Organismes extraterritorials 409 693 1.102
Total 445.349 466.127 911.476
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Taules disponibles [+]