Saltar al contingut principal
Població desocupada segons branques d'activitat i edat Catalunya. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.042 1.655 2.644 2.497 2.418 2.109 1.835 1.482 1.120 899 709 18.410
Indústries extractives .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 363 335 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 183 261 169 82 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.744
Indústries manufactureres 2.164 9.688 13.192 16.995 20.149 20.025 17.642 19.749 20.459 11.845 2.586 154.494
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 222 514 701 954 715 515 374 316 542 344 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.277
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 405 530 444 653 595 633 373 490 190 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.486
Construcció 1.532 8.009 16.010 22.415 22.847 21.132 17.109 14.138 12.205 6.178 1.440 143.015
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 3.994 17.044 17.212 17.612 19.155 15.827 14.302 13.333 12.392 7.286 2.073 140.231
Transport i emmagatzematge 739 3.872 4.762 5.414 6.159 5.748 4.699 4.008 2.937 1.721 598 40.657
Hostaleria 3.746 12.702 14.090 15.086 14.240 11.829 9.710 8.978 5.916 3.754 1.700 101.751
Informació i comunicacions 318 1.744 3.268 3.566 3.832 3.184 2.184 1.483 1.229 799 362 21.967
Activitats financeres i d'assegurances 205 1.019 1.552 1.484 1.864 1.302 1.051 1.005 2.012 903 360 12.756
Activitats immobiliàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 400 649 810 860 1.248 809 561 563 527 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.548
Activitats professionals, científiques i tècniques 378 2.457 4.800 6.227 5.907 4.032 3.347 2.451 2.192 1.363 425 33.579
Activitats administratives i serveis auxiliars 842 3.090 4.518 6.264 6.395 6.281 5.145 4.768 3.870 2.464 689 44.327
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 752 2.847 3.222 3.587 3.120 3.226 3.878 2.397 1.916 816 839 26.600
Educació 269 3.192 3.670 4.368 3.458 3.698 3.335 2.562 1.931 1.529 653 28.666
Activitats sanitàries i de serveis socials 737 4.291 5.416 5.325 6.237 4.631 5.672 4.812 3.178 2.130 882 43.310
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 664 2.471 2.449 2.943 2.850 1.864 1.743 1.158 1.150 560 234 18.088
Altres serveis 830 4.452 4.902 5.314 5.137 4.210 3.898 3.697 2.991 1.792 638 37.863
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 314 1.303 3.152 3.031 4.033 3.511 3.634 2.749 2.725 1.729 426 26.606
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 182 391 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.102
Total 18.909 81.354 107.026 125.092 130.502 115.142 101.243 90.315 80.079 46.917 14.896 911.476
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic