Saltar al contingut principal
Població desocupada segons branques d'activitat i edat. Dones Catalunya. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 224 478 860 1.072 805 538 675 540 518 435 429 6.573
Indústries extractives .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 395
Indústries manufactureres 830 2.939 4.485 7.330 9.691 9.911 8.687 12.180 12.363 6.056 1.503 75.976
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 129 116 158 308 85 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 129 150 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.326
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 158 116 178 188 195 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.252
Construcció 366 889 1.719 2.493 2.960 2.422 1.519 1.329 1.562 936 702 16.898
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 2.407 9.864 9.893 11.208 13.503 10.796 9.744 9.341 8.242 4.869 1.086 90.955
Transport i emmagatzematge 163 1.053 1.331 1.842 1.855 1.687 1.053 1.030 731 537 333 11.615
Hostaleria 1.589 6.374 8.005 9.273 7.738 7.996 6.498 5.965 4.191 2.372 1.049 61.051
Informació i comunicacions 151 803 1.180 1.626 1.687 1.523 1.046 641 584 363 181 9.785
Activitats financeres i d'assegurances 151 491 943 975 1.295 925 663 518 742 534 231 7.469
Activitats immobiliàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 241 382 674 578 857 623 382 377 330 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.523
Activitats professionals, científiques i tècniques 140 1.371 2.468 3.601 3.720 2.488 1.569 1.399 1.220 765 174 18.916
Activitats administratives i serveis auxiliars 466 1.257 2.617 3.864 4.448 4.503 3.972 3.482 2.831 1.809 443 29.691
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 319 1.222 1.398 2.129 2.073 1.925 2.037 1.503 1.281 538 442 14.868
Educació 111 2.343 2.357 2.962 2.829 2.874 2.745 1.872 1.492 1.117 434 21.136
Activitats sanitàries i de serveis socials 531 3.009 3.998 3.988 4.990 3.626 4.716 3.986 2.803 1.904 677 34.230
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 262 1.192 1.240 1.405 1.232 1.018 936 682 623 349 135 9.074
Altres serveis 538 2.772 3.042 3.586 3.782 2.775 2.699 2.790 2.155 1.317 458 25.913
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 194 1.157 2.829 2.646 3.484 3.187 3.282 2.575 2.496 1.562 377 23.789
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 155 202 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 693
Total 8.558 37.784 49.178 61.197 67.334 59.378 52.848 50.550 44.537 25.962 8.802 466.127
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles [+]

Ampliació de resultats